Gyepű harsona

GULYÁS LÁSZLÓ: Küzdelem a Kárpát-medencéért

Alcím:

Regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon 1690-1914

Kedvezmény

29 %

801,- Ft

Bolti ár:
2 800 Ft

Baráti ár:
1 999 Ft

Kiadó: Kárpátia
Kiadási év: 2012
Oldalszám: 283
Téma: Trianon
Borító: puhaborító
Várható szállítási idő: 1-2 nap
Kivánságlista

GULYÁS LÁSZLÓ: Küzdelem a Kárpát-medencéért

Kattintson a képre, a teljes méret megtekintéséhez

Részletes termékismertető

A trianoni békediktátum megszületésének teljes történetével a mai napig adós a magyar történelemtudomány. Különösen igaz ez a megállapítás Trianon előzményeinek történetére. Az 1990 előtt marxista és az 1990 utáni poszt-marxista történetírás igen sematikus képet rajzol fel az egykori Magyarország keretei között zajló nemzeti, nemzetiségi küzdelmekről. Ezt az álláspontot az alábbiak szerint összegezhetjük: az Osztrák–Magyar Monarchia, ezen belül a Szent István-i Magyarország a „népek börtöne” volt, és így logikus és törvényszerű a felbomlása. Trianon igazi felelőse a dualista korszak magyar politikai elitje, amely nem ismerte fel a nemzetiségi kérdés igazi súlyát, sőt egyenesen elzárkózott a nemzeti és nemzetiségi követelések megfontolásától és kielégítésétől.
Jelen könyv arra vállalkozik, hogy meghaladja a fenti álláspontot. E törekvés jegyében áttekintő képet rajzol a történelmi Magyarországot végül szétfeszítő nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusairól. Részletesen bemutatja, hogy a Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő nem magyar népek a különböző történeti fordulópontokon – török kiűzése, 1848–1849, osztrák–magyar kiegyezés – milyen igényekkel léptek fel a magyar állammal szemben. Külön hangsúlyozza, hogy a Kárpát-medencében a nemzeti gondolat ébredése és kiteljesedése párhuzamosan és egymást keresztező módon zajlott. Ezek a nemzetépítő törekvések vezettek el a magyar és nem magyar népek konfliktusainak kiéleződéséhez. Ma­gyarul nem arról volt szó, hogy a magyar politikai elit puszta gonoszságból – ahogy a marxisták mondják: sovinizmusból – nem akart semmit sem adni a nem magyar népeknek, hanem arról, hogy a Szent István-i Magyarország bár „csak egy ország” volt, több nemzet tekintette hazájának.
E könyv az Osztrák–Magyar Monarchiára – és ezen belül a magyar Szent Korona országaira – nem a népek börtöneként tekint, hanem egy olyan államalakulatként, ahol több nemzet próbált meg egymás mellett élni. A szerző nézete szerint az Osztrák–Magyar Monarchia fontos és pozitív szerepeket – geopolitikai egyensúly, gazdasági térszervezés – betöltő soknemzetiségű államalakulat volt, amely sok szempontból az Európai Unió előfutárának tekinthető. Ugyanekkor a Monarchia legnagyobb negatívumaként arra is felhívja a figyelmet, hogy partikuláris (elsősorban nemzeti) érdekek mellett megosztották a benne élő népek vélt vagy valós ellentétei is. A Monarchia tragédiája abban rejlik, hogy olyan korszakban – a 19. és 20. század fordulója – próbált meg soknemzetiségű államként működni és fennmaradni, amikor minden nemzet saját nemzetállamának megteremtésén és megerősítésén dolgozott.

Akik a fenti portékát választották, a következő három terméket is megtekintették

KÚTVÖLGYI MIHÁLY - VÉR JÁNOSNÉ -VÉR JÁNOS: Aranyszarvas földjén

KÚTVÖLGYI MIHÁLY - VÉR JÁNOSNÉ -VÉR JÁNOS: Aranyszarvas földjén

Bolti ár:
3 990 Ft

Baráti ár:
3 510 Ft

BERG JUDIT: Tündérzene

berg-judit-tunderzene.jpg

Bolti ár:
2 650 Ft

Baráti ár:
2 385 Ft

SZEPES MÁRIA: Pöttyös Panni naplója

SZEPES MÁRIA: Pöttyös Panni naplója

Bolti ár:
2 390 Ft

Baráti ár:
2 030 Ft